Apartament Calipso w Wiśle
Nowoczesny, komfortowy
pełen stylu i klasy

salon apartamentu Calipso Wisła

Wyjątkowy Apartament
w najpiękniejszej
okolicy Beskidu Śląskiego

apartament Calipso na tle miejscowości Wisła

Doskonale wyposażony
nowoczesny apartament
z klasą !

sypialnia apartamentu Calipso Wisła

Apartament Calipso
w Wiśle, to gwarancja
udanego wypoczynku !

Wnętrze apartamentu Calipso w Wiśle


      Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EUROLIFT z siedzibą w Łodzi ul. Łęczycka 22 b/29

Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr tel, adres e-mail)
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia i realizacji umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy, jej realizację, w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z kontrahentami . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub tak długo jak wymaga tego współpraca handlowa oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c).

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom usług zapewniającym naszej firmie funkcjonowanie w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Firma EUROLIFT dołoży wszelkich starań , aby chronić Państwa dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów, z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Klient lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) , gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany , a dane osobowe nie są profilowane. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny (+48 660-441-795 ) lub mailowy (eurolift@interia.pl) .